TOVAČOV

 

 

REGION ZO ČSV TOVAČOV

 

sdružuje tyto obce:

 

 

Tovačov

Město obklopené ze tří čtvrtin vodou a lužními lesy. Lze je charakterizovat jako nejstarší renesančně pojatý urbanistický celek v České republice.

Dominantou města je zámek s 96 m vysokou věží. Za pozornost stojí vstupní renesanční portál z r. 1492 i zámecké interiéry. V jeho křídle ve stylu vídeňské opery se nachází obřadní síň.

Tovačov je městem rybníků. První zmínka týkající se dodnes zachovalého Hradeckého rybníka je z r. 1503. O silné židovské komunitě zase vypovídá místní hřbitov, ale také kaple, v jejímž interiéru se nachází malá expozice dokumentující ritus pohřbívání.

 

Lobodice

Jedna z nejstarších moravských obcí. Farní kostel Neposkvrně-ného početí Panny Marie (1771). Hanácký žudr u domu č. 47 z konce 18. století a socha sv. J. Nepomuckého na návsi.

 

Polkovice

První zmínka již z roku 1275. Četné nálezy nádob a nástrojů z mladší doby kamenné. Domi-nantou je novogotický farní kostel sv. Bartoloměje z počátku 20. století, svoji architekturou zcela netypický pro oblast Hané. Zámeček z 18. století. Každoročně se zde pořádají polkovské hody

 

Troubky

Rozlehlá obec na levém břehu řeky Bečvy. Za pozornost stojí kostel sv. Markéty, dále pak barokní socha sv. Amanda z poloviny 18. století, pomník amerických letců, připomínající vzdušný souboj nad obcí za druhé světové války a barokní socha sv. Floriána v parčíku na návsi. Z roku 1998 je památník občanům Troubek, kteří tragicky zahynuli při povodni v roce 1997.

 

Oplocany

Prastará obec, kde již v roce 1131 měl olomoucký dómský kostel lán pole. Socha sv. Floriána (pol. 18. století), u budovy školy hraniční kámen, původně určující hranici pozemků patřících obci.

 

 

 

АНИМЭЙТ v.3.4
АНИМЭЙТ v.3.4