TOVAČOV

 

 

KLUBOVNA

 

 

 

Tovačovská včelařská organizace si pořizuje také svoji KLUBOVNU. Již v sedmdesátých letech se ve výboru ZO uvažovalo, že spolek si pořídí zahradu se včelařskou klubovnou a včelařskou stanici. Nadšení bylo veliké, ale k uskutečnění myšlenky nedošlo. Teprve v osmdesátých letech se podařilo zabezpečit místnost na bývalém MNV, když se tento odstěhoval do upravených prostor na ulici Osvobození, dnešní Široké. Dnes je tam Dům s pečovatelskou službou. A tak se výbor pak scházel v této upravené klubovně. Byla vybavena i včelařským inventářem a sloužila dobře, i když se vědělo, že to není na dlouho, protože přece radnice patří na náměstí a budova byla po opravě zase vrácena svému bývalému účelu. Klubovna se pak přestěhovala 30. března 1991 do areálu k chovatelům. Zpočátku oběma spolkům spolupráce i bydlení v jedněch prostorách vyhovovalo. Vyhovovaly i nájemní podmínky. Vztah se však s postupem času zhoršoval, a tak v roce 1994 se všechen majetek včelařů stěhuje do Troubek ke včelaři panu Františku Brázdovi. Spolek se ke svým schůzím schází, jako v minulosti, v místních pohostinských místnostech. Při povodní v Troubkách v roce 1997 některý inventář byl vodou zničen - zvláště je škoda některých písemností z doby 2. světové války.

 

 

АНИМЭЙТ v.3.4
АНИМЭЙТ v.3.4