TOVAČOV

TOVAČOV

 

 

Z NAŠÍ ČINNOSTI

 

Včelařský školní rok 2017 - 2018

 

I v letošním roce byl zahájen provoz

včelařského kroužku Tovačov.

Nyní má kroužek 13 členů.

Schůzky jsou každý pátek od 13 hodin.

 

 Pietrak Josef

Vedoucí včelařského kroužku

 

Vánoce na zámku

 

Ve dnech 9. a 10. 12. 2017 se děti z včelařského kroužku zúčastnili akce „Vánoce na Zámku“

 

pořádané městem Tovačov. Jejich výrobky z včelího vosku a informace o životě včel měli

 

velký úspěch.

 

Dne 13.12.2017 se děti našeho kroužku prezentovali v ZŠ Tovačov na akci „ Vánoce ve škole“.

 

Josef Pietrak

 

Vedoucí včelařského kroužku

 

 

Zlatá včela Jeseník

 

Dne 12. 5. 2018 soutěžil kroužek mladých včelařů z Tovačova v oblastním kole Zlatá včela Jeseník. Soutěže se zúčastnilo celkem 46  včelaříků. V kategorii mladších žáků obsadila 4. místo Veronika Drábková a 5. místo Ondřej Matula. V kategorii starších žáků 3. místo Vojta Drábek, 5. místo Tomáš Kohout a 6. místo Luciana Skopalová. Všichni účastníci obdrželi drobné dárky, mohli si vylít svíčky, tisknout na batohy včelařská témata a také byla soutěž v rychlosti včelařského oblékání. V odpoledních hodinách jsme navštívili zahájení lázeňské sezony v lázních Priessnitz s vyhlídkou. Velkým úspěchem bylo postoupení Vojty Drábka do celostátního kola v Nasavrkách. Jelikož se jednalo o celostátní kolo, bylo nutné splnit náročnou přípravu / samostatnou písemnou práci/.Tu potom prezentovat před všemi účastníky a porotou. Následovala praktická část a rostlinná část.

 

Josef Pietrak

vedoucí včelařského kroužku

 

 

FOTO 2017-2018

 

Z NAŠÍ ČINNOSTI 2016-2017

 

 

 

 

Zpráva včelařského kroužku za rok 2017

 

V  současné  době  má  kroužek  stále  4 včelstva  na  stanovišti  „ u  kypy“.  Počet členů se rozrostl

na 13 dětí. Scházíme se ve školní dílně, kde provádíme řemeslné práce a také teorii.

Zakoupili jsme podstavec, na který pokládáme oddělky. Ty budeme vytvářet z našich včelstev.

V roce 2017 děti točily svůj první med.

V měsíci  dubnu  jsme  se prezentovali na Floře Olomouc spolu s kroužky mladých včelařů Šumvald, Jeseník a  Rovensko.

V  měsíci  květnu  jsme se účastnili  vědomostní  soutěže „  Zlatá  včela „ v  Šumvaldu.

Znalosti dětí  nás mile překvapily.  V kategorii do 9 let jsme obsadili 2. místo, v kategorii

do 12. let  jsme  obsadili  3. a   4. místo   a  v  poslední  kategorii  od 13 let jsme obsadili 4. místo.

Soutěž  děti  zaujala a moc se jim líbila. Každý člen  obdržel  diplom a  drobné dárky.

Ještě jsme byli  pozváni  na hájenku  v  Tovačově,  kde se děti našeho kroužku  představily  na akci

„ Děti země“. Zde prezentovali své projekty o významu a chovu včel. Ukázkou byl i prosklený úl.

 S těmito  projekty  jsme navštívili v měsíci  červnu  ZŠ Troubky,  ZŠ a MŠ Lobodice a také ZŠ a MŠ Tovačov.

V prosinci tak jako minulý rok jsme byli na akci Tovačova „ Vánoce  na  zámku “ a  „ Vánoce ve škole“.

Návštěvníkům byl y k nahlédnutí  nafocené rámky „ Život v úle „  a ukázka lití z včelařského vosku.

Přispěli jsme ČSV Tovačov  částkou 1000,-- Kč na webové stránky ,  které byly uvedeny do provozu.

Tento rok jsme zakončili  posezením  v cukrárně / částečným sponzorem je paní Rašková/.

 

Plán pro rok 2018

Účast  „ Zlatá včela“ Jeseník

Návštěva   ZŠ  „ U tenisu „ v Přerově  - projekt o významu a chovu včel

Účast na akci  „  Děti  země  „  hájenka  Tovačov

 

Josef Pietrak

Vedoucí včelařského kroužku Tovačov

 

 

Propagace včelařského kroužku 2018

 

I letos v červnu se zúčastnil kroužek mladých včelařů informativních návštěv o chovu včel.

Navštívili jsme ZŠ U tenisu v Přerově a domov pro seniory v Tovačově.

Mladí včelaři prezentovali své projekty o včelách, prosklený úl, včelařské pomůcky a účast na Zlaté včele v Jeseníku a Nasavrkách. Na závěr proběhla diskuse s ochutnávkou medu.

Ještě nás čeká návštěva dětského tábora v Rajnochovicích.

 

Josef Pietrak

Vedoucí včelařského kroužku

 

АНИМЭЙТ v.3.4
АНИМЭЙТ v.3.4