TOVAČOV

 

 

PŘEDNÁŠKY

 

 

S přednáškami začal spolek již v období první republiky a jak jsme se již dočetli uskutečnil se i kurs medového pečiva. Po druhé světové válce se sem tam také pořádala přednáška a to spíše v rámci okresu a také ji pořádali praktičtí včelaři z okolí a mluvili hodně o svých zkušenostech. Teprve v sedmdesátých letech minulého století se z podnětu ústředí ČSV věnuje tomuto vzdělávání potřebná péče i podpora. Tovačovská organizace bohatě využila a využívá této nabídky a téměř každoročně se uskutečnila a uskutečňuje přednáška, častěji dvě v jednom roce. V ZO přednášeli nejen učitelé včelařství z blízkého okolí, ale i z ústředí Svazu a z včelařských výzkumných ústavů. Členové se seznámili s osobnostmi a vynikajícími odborníky, jakými byli ing. Haragsim, Dr. Škrobal, Dr. Krieg, Kouřil z Olomouce, Ludvik Holíček z Rýmařova, Stanislav Balík z Bludova, př. Truneček ze Slatinic a jiní.  V roce 1969 se také uskutečnil kurs medového pečiva, který vedla, slovem doprovázela a zdobit perníčky zájemce naučila paní Edelmanová ze Šternberka - sestra nár. umělce Karla Svolinského.

 ZO vydávala i svůj časopis - TOVAČOVSKÝ VČELAŘ - jako informátora pro funkcionáře ZO o činnosti. První číslo vyšlo v březnu 1973. Prvá tři čísla vyšla ještě v uvedeném roce, ale další čísla vycházela již jen jako ročenky s výsledky práce za uplynulý rok s plánem do dalšího roku. Čísel vyšlo celkem 10, z toho číslo 5 a 9 jako tištěná brožurka s foto přílohou. Časopis byl určen nejen pro členy ZO, ale i pro ostatní veřejnost.

 

АНИМЭЙТ v.3.4
АНИМЭЙТ v.3.4