LIDOVÉ LÉKAŘSTVÍ

 

 

Paní MUDr. Jana Hajdušková ve své knížečce „Včelí produkty očima lékaře“ v úvodu mimo jiné píše … Využití včelích produktů má velice dlouhou tradici. Prakticky tak dlouho, jak dlouho zná člověk včely, snaží se jejich produkty využít ve svůj prospěch. Zpočátku se tak dělo nevědomky, později na základě generacemi ověřených zkušeností, byly včelí produkty zařazovány do prostředků lidového léčitelství ….

 

 Včely a jejich produkty se v životě člověka opravdu objevují již v dávných dobách. Platí to hlavně o medu, který byl získáván již v pravěku, jak o tom svědčí nástěnné malby v jeskyních nebo později i písemné zprávy z hrobek v Egyptě. Podobně tomu tak bylo i v Číně a Indii. Nejstarším památníkem egyptské medicíny je papyrus rozluštěný Ebersem s názvem „Kniha přípravy léků na všechny části lidského těla“ – je v něm uvedeno mnoho receptů s medem jako s léčivou složkou. Pythagoras ve svých spisech o medicíně tvrdil, že se med vyznačuje mnohými léčivými účinky a jeho žáci se živili výlučně vegetariánskou stravou a medem. I známý starověký filozof Aristoteles byl znám i pod jménem „slunce pravěkého včelařství. Zastával názor, že med má zvláštní vlastnosti, které velmi blahodárně působí na lidský organismus.

 

 Jaké známe produkty včel a k čemu slouží? Je to nejprve med, potom pyl, dále pak Mateří kašička, propolis, včelí jed a včelí vosk

 

 

 

 

TOVAČOV

АНИМЭЙТ v.3.4
АНИМЭЙТ v.3.4