NEMOCI A ŠKŮDCI VČEL

 

Nemoci plodu

virózy:

 • virus deformovaných křídel, Deformed Wing Virus (DWV)
 • virus pytlíčkovitého plodu, Sacbrood Virus (SBV)
 • virus černání matečníků Black Queen Cell Virus (BQCV)
 • kašmírský virus Kashmir Bee Virus (KBV)
 • mor včelího plodu (n)
 • hniloba (n)
 • zvápenatění včelího plodu
 • varroáza (n)

 

Nemoci dospělců

 • viróza
 • virus akutní paralýzy včel Acute (Bee) Paralysis Virus (ABPV)
 • virus chronické paralýzy včel Chronic (Bee) Paralysis Virus (CBPV)
 • nosemóza
 • akarapidóza (n)
 • varroáza (n)
 • otrava
 • (n) – nebezpečné choroby podle veterinárního zákona

 

Škůdci včel

 • majka fialová
 • lesknáček úlový (výskyt v ČR nebyl dosud potvrzen)[10]
 • včelomorka obecná
 • zavíječ voskový
 • zavíječ malý

 

 

 

TOVAČOV

АНИМЭЙТ v.3.4
АНИМЭЙТ v.3.4